Kontakt

Dane adresowe:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19
ul. św. Marcin 80/82 61 809 Poznań
(Centrum Kultury „Zamek”, III piętro)

KRS: 0000266321
NIP: 7781440251
REGON: 300429024

Email: hs@zhp.wlkp.pl

Profil w serwisie Facebookhttps://www.facebook.com/hswlkp/

Webmaster: adam.pielatowski@zhp.net.pl